ბლოგი

LI-ION, LI-PO ve LIFEPO4ბატარეა
2018 Kasım 04

LI-ION, LI-PO ve LIFEPO4ბატარეა

 
როდესაც შეისწავლება Li-ion (ლითიუმ-იონი), Li-PO (ლითიუმ-პოლიმერი), LifePO4 (ლითიუმის რკინის ფოსფატი) ტიპები, რომლებიც შეისწავლება ბაზარზე, სამრეწველო ან მომხმარებლის პროექტებში გამოსაყენებლად, Li-ion და Li-Po ბატარეები ეს უფრო მოთხოვნადია, ვიდრე მისი ტიპები. ჩანს, რომ LiFePO4 ბატარეები უფრო სასურველია პროექტებში, რომლებიც საჭიროებენ დიდ ენერგიას. ამ მიზეზით, დიზაინის დროს ფრთხილად უნდა განისაზღვროს სისტემის საჭიროებებისათვის შერჩეული ბატარეის ტიპი, ხოლო გათვლებით ძალიან კარგად უნდა გაკეთდეს გათვლები, რათა გამოყენებამ დატენვის დროს არ დააზიანოს გარემო.
 
Lİ-ON ბატარეები
 
ლითიუმზე დაფუძნებული ბატარეების ნომინალური უჯრედის ძაბვა სხვადასხვა სახელწოდებით, როგორიცაა Lithium Ion, Li-ion, Lithium-ion არის 3.6-3.7V. ბატარეის გადატენვამ 4.2 ვ – ზე მეტი ან 2.5 ვ – ზე დაბალია, შეიძლება გამოიწვიოს სიმძლავრისა და მუშაობის დაკარგვა. ამ მიზეზით, დამუხტვის სქემის შემუშავებისას, კარგად უნდა შეირჩეს ძაბვა, რომელზეც წრე შეამცირებს მუხტს, ხოლო გაანგარიშებები უნდა გაკეთდეს ფრთხილად. Li-ion ბატარეების აქტიური სამუშაო ძაბვა არის 2.5 ვ-დან 4.2 ვ-მდე. ამ დიაპაზონის გადაჭარბების შემთხვევაში შეიძლება მოხდეს სიმძლავრისა და მუშაობის დანაკარგები. ამ ტიპის ბატარეები დაახლოებით 1000 – ჯერ დამუხტვის და დათხოვნის შემდეგ 20% –მდე კარგავს ტევადობას. იმის გათვალისწინებით, რომ ტყვიის შემცველ ელემენტებს აქვთ 500-800 დატენვის ციკლი, ეს 20% დანაკარგი 1000 ციკლში გვიჩვენებს, თუ რამდენად მაღალია კვების ელემენტის მუშაობა.
მას შემდეგ, რაც Li-ion ბატარეებში მეხსიერების ეფექტის * დატენვის პრობლემა არ არის, არ არის საჭირო ბატარეის სრული დაცლა დატენვის გარეშე. Li-ion ბატარეები შეიძლება გამოყენებულ იქნას უფრო ხანგრძლივი სიცოცხლის განმავლობაში, სათანადო გარემო პირობების, სწორი გამოყენების და დატენვის მეთოდების გამოყენებით, თუმცა მათ დაკარგეს ეფექტურობა ისეთი ფაქტორების გამო, როგორიცაა არასწორი გამოყენება, არასწორი დამუხტვა, გარემო პირობები, გარემოს ტემპერატურა მათი წარმოების მომენტიდან.
 

* მეხსიერების ეფექტი (Memory Effect), განსაკუთრებით Ni-Mh (Nickel-Metal ჰიბრიდული) ბატარეებში, აკუმულატორი მთლიანად უნდა დაიცვას დატენვისთვის. Ni-Mh ელემენტები საჭიროებენ სრულ დათხოვნას (განმუხტვას) რეგულარული ინტერვალებით, რათა შეინარჩუნონ დატენვის მოცულობა. გარდა ამისა, თუკი ჩვევად ეტენებათ დამუხტვა სრულად დათხოვამდე, აკუმულატორში შეინიშნება კრისტალური წარმონაქმნები. (მეხსიერება) ამრიგად, ბატარეა დროთა განმავლობაში კარგავს მუშაობას და სიცოცხლე იკლებს. 
  ya da kullanıcıya yönelik projelerde kullanılmak üzere piyasada bulunan Li-ion (Lityum-İyon), Li-PO (Lityum-Polimer) , LifePO4 (Lityum Demir Fosfat) batarya tipleri incelendiğinde, maliyet açısından uygunluğuyla Li-ion ve Li-Po bataryalar diğer tiplerine göre daha çok talep görmektedir. Yüksek güce ihtiyaç duyulan projelerde ise LiFePO4 bataryaların daha çok tercih edildiği görülmektedir. Bu nedenle tasarım yapılırken sistemin ihtiyacına yönelik seçilecek batarya tipi dikkatlice belirlenmeli, kullanımda ve şarj esnasında çevreye zarar vermemesi için tasarım esnasında hesaplamaların çok iyi yapılması gerekmektedir.
 
Lİ-ON BATARYALAR
 
Lithium Ion, Li-iyon, Lityum-iyon gibi çeşitli isimlerle piyasada bulunan Lityum bazlı bataryaların nominal hücre gerilimi 3,6-3,7V’tur. Bataryanın 4,2V’un üzerine aşırı şarj edilmesi ya da 2,5V’un altında aşırı deşarj edilmesi kapasite, performans kayıpları oluşturabilmektedir. Bu nedenle şarj devresi tasarlarken devrenin şarjı keseceği gerilim iyi seçilmeli, hesaplar özenle yapılmalıdır. Li-ion bataryaların aktif çalışma voltajı 2,5V ile 4,2V aralığındadır. Bu aralığın dışına çıkıldığında kapasite ve performans kayıpları oluşabilmektedir. Bu tip bataryalar yaklaşık 1000 defa şarj-deşarj edildikten sonra %20’ye kadar kapasite kaybına uğramaktadır.  Kurşun tabanlı bataryaların 500-800 şarj çevrim ömrü olduğu düşünüldüğünde, 1000'lik çevrimdeki bu %20'lik kayıp, batarya performansının ne denli yüksek olduğunu göstermektedir.

Li-ion bataryalarda hafıza etkisi* şarj sorunu bulunmadığından şarj etmeden bataryayı tamamen boşaltmak gerekmez. Üretildiği andan itibaren yanlış kullanım, yanlış şarj, çevre şartları, ortam sıcaklığı gibi etkenler yüzünden performans kaybına uğramakla birlikte, Li-ion bataryalar uygun çevre koşulları, doğru kullanım ve şarj yöntemleri ile daha uzun ömürlü olarak kullanılabilmektedir.
 

*Hafıza etkisi (Memory Effect)özellikle Ni-Mh (Nikel-Metal hibrit) pillerde bulunan bataryanın şarj edilmesi için tamamen boşaltılması gerekmektedir. Ni-Mh bataryalar şarj kapasitelerini koruyabilmek için düzenli aralıklara tam boşaltma(deşarj) gerektirirler. Yanı sıra tam boşaltılmadan şarj edilmeleri alışkanlık haline getirilirse, batarya içinde kristal oluşumları gözlenir.(bellek) Böylece batarya zamanla performansını yitirir ve ömrü tükenir.
 
 
Endüstriyel ya da kullanıcıya yönelik projelerde kullanılmak üzere piyasada bulunan Li-ion (Lityum-İyon), Li-PO (Lityum-Polimer) , LifePO4 (Lityum Demir Fosfat) batarya tipleri incelendiğinde, maliyet açısından uygunluğuyla Li-ion ve Li-Po bataryalar diğer tiplerine göre daha çok talep görmektedir. Yüksek güce ihtiyaç duyulan projelerde ise LiFePO4 bataryaların daha çok tercih edildiği görülmektedir. Bu nedenle tasarım yapılırken sistemin ihtiyacına yönelik seçilecek batarya tipi dikkatlice belirlenmeli, kullanımda ve şarj esnasında çevreye zarar vermemesi için tasarım esnasında hesaplamaların çok iyi yapılması gerekmektedir.
 
Lİ-ON BATARYALAR
 
Lithium Ion, Li-iyon, Lityum-iyon gibi çeşitli isimlerle piyasada bulunan Lityum bazlı bataryaların nominal hücre gerilimi 3,6-3,7V’tur. Bataryanın 4,2V’un üzerine aşırı şarj edilmesi ya da 2,5V’un altında aşırı deşarj edilmesi kapasite, performans kayıpları oluşturabilmektedir. Bu nedenle şarj devresi tasarlarken devrenin şarjı keseceği gerilim iyi seçilmeli, hesaplar özenle yapılmalıdır. Li-ion bataryaların aktif çalışma voltajı 2,5V ile 4,2V aralığındadır. Bu aralığın dışına çıkıldığında kapasite ve performans kayıpları oluşabilmektedir. Bu tip bataryalar yaklaşık 1000 defa şarj-deşarj edildikten sonra %20’ye kadar kapasite kaybına uğramaktadır.  Kurşun tabanlı bataryaların 500-800 şarj çevrim ömrü olduğu düşünüldüğünde, 1000'lik çevrimdeki bu %20'lik kayıp, batarya performansının ne denli yüksek olduğunu göstermektedir.

Li-ion bataryalarda hafıza etkisi* şarj sorunu bulunmadığından şarj etmeden bataryayı tamamen boşaltmak gerekmez. Üretildiği andan itibaren yanlış kullanım, yanlış şarj, çevre şartları, ortam sıcaklığı gibi etkenler yüzünden performans kaybına uğramakla birlikte, Li-ion bataryalar uygun çevre koşulları, doğru kullanım ve şarj yöntemleri ile daha uzun ömürlü olarak kullanılabilmektedir.
 

*Hafıza etkisi (Memory Effect)özellikle Ni-Mh (Nikel-Metal hibrit) pillerde bulunan bataryanın şarj edilmesi için tamamen boşaltılması gerekmektedir. Ni-Mh bataryalar şarj kapasitelerini koruyabilmek için düzenli aralıklara tam boşaltma(deşarj) gerektirirler. Yanı sıra tam boşaltılmadan şarj edilmeleri alışkanlık haline getirilirse, batarya içinde kristal oluşumları gözlenir.(bellek) Böylece batarya zamanla performansını yitirir ve ömrü tükenir.
 
 

პროდუქტის გალერეა მიუწვდომელია.
Ვიდეო არ არის ნაპოვნი.