საბანკო რეკვიზიტები

საბანკო რეკვიზიტები

HALKBANK OSTIMKENT BRANCH (USD)
BANK ACCOUNT NUMBER     :  53100093
BRANCH CODE     :  1480
IBAN NUMBER : 
TR49 0001 2001 4800 0053 1000 93

HALKBANK OSTIMKENT BRANCH (EURO)
BANK ACCOUNT NUMBER      :  58100127
BRANCH  CODE    :  1480
IBAN NO  : 
TR45 0001 2001 4800 0058 1001 27

TÜRKİYE iŞ BANKASI IVEDIK  BRANCH (EURO)
BANK ACCOUNT NUMBER      :  012867
BRANCH CODE    :  4274
IBAN NO  : 
TR28 0006 4000 0024 2740 0128 67


 
 
TÜRKİYE iŞ BANKASI IVEDIK  BRANCH (USD)
BANK ACCOUNT NUMBER  :010595
BRANCH CODE     :  4274
IBAN NO  : 
TR68 0006 4000 0024 2740 0105 95

                                        Türkiye Finans Katılım Bankası

 
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI ÇANKAYA BRANCH(USD)
BANK ACCOUNT NUMBER  :  12200182-101
BRANCH CODE     :  236
IBAN NO  : 
TR36 0020 6002 3612 2001 8201 01

 

                                          Türkiye Finans Katılım Bankası


 
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI ÇANKAYA BRANCH(EURO)
BANK ACCOUNT NUMBER  :12200182-102
BRANCH CODE     :  236
IBAN NO  : 
TR09 0020 6002 3612 2001 8201 02