ალთინდასა და ჩაიროვას მუნიციპალიტეტებში გაიხსნა საბავშვო სავარჯიშო პარკი
2019 Ekim 11

ალთინდასა და ჩაიროვას მუნიციპალიტეტებში გაიხსნა საბავშვო სავარჯიშო პარკი

ალთინდასა და ჩაიროვას მუნიციპალიტეტებში გაიხსნა საბავშვო სავარჯიშო პარკი

Ვიდეო არ არის ნაპოვნი.