გარემოს დაცვა
18 Nisan 2012

გარემოს დაცვა

ბუნებრივი რესურსების დაცვა
უსაფრთხო სამუშაო გარემო
ემისიების პრევენცია
ეკოლოგიურად შესაფერისი პროცესების განხორციელება
მაღალი ეკოლოგიური მგრძნობელობა
მაღალი გარემოთი მგრძნობელობის მქონე მომწოდებლების არჩევა

წარმოება ხორციელდება ჩვენი გარემოსდაცვითი ინფორმირებულობის პოლიტიკის ფარგლებში, განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა ზემოთ აღნიშნულ საგნებს.

პროდუქტის გალერეა მიუწვდომელია.
Ვიდეო არ არის ნაპოვნი.